Star Tours
Share on facebook

मेरो बुबा

आफ्नो ज्यानलाई भन्दा बढी प्रेम मलाई गर्नुहुन्छ

मेरो जीवनको हरेक पाईलामा मलाई साथमा डोर्याउनुहुन्छ

मेरा शब्दहरुले व्याख्या गर्न नसकिने प्रेम,

बुवा चढाउँछु यो जीवन हजुरलाई ! लिनुहोस् मेरो देन ।

मलाई अगाल्नुहोस् सँधै तपाईको प्रेममा

यात्रा गर्न चाहान्छु तपाईकै प्रेमको रेलमा ।

तपाईको लागि म उपहार हो भने मेरो लागि तपाई

बुवा ! मलाई हजुरसँगै राख्नुहोस् मेरो हात समाई ।

मेरो बोलिबाट आउने शब्दहरुले तपाईको भलो चिताओस्

मेरो ओठले तपाईको प्रशँसा सदा सर्वदा गरिरहोस्

सिद्ता र मानवताले भरिएको हजुरको मन

बुवा ! केही दिन सक्दिन हजुरलाई यही प्रेम हो मेरो धन् ।

हजुर दु:खित भएको हेर्न चाहाँदिन म

हजुर चिन्तित भएको देख्न सक्दिन म

म मेरो बुबालाई सँधै खुशी पार्नेछु

र उहाँको ईच्छालाई म पुरा गर्नेछु ।

Udek James Moktan

Submitted by: Udek James Moktan

Compare Cheap Fllights to Nepal