Share on facebook

मेरो बुबा

आफ्नो ज्यानलाई भन्दा बढी प्रेम मलाई गर्नुहुन्छ

मेरो जीवनको हरेक पाईलामा मलाई साथमा डोर्याउनुहुन्छ

मेरा शब्दहरुले व्याख्या गर्न नसकिने प्रेम,

बुवा चढाउँछु यो जीवन हजुरलाई ! लिनुहोस् मेरो देन ।

मलाई अगाल्नुहोस् सँधै तपाईको प्रेममा

यात्रा गर्न चाहान्छु तपाईकै प्रेमको रेलमा ।

तपाईको लागि म उपहार हो भने मेरो लागि तपाई

बुवा ! मलाई हजुरसँगै राख्नुहोस् मेरो हात समाई ।

मेरो बोलिबाट आउने शब्दहरुले तपाईको भलो चिताओस्

मेरो ओठले तपाईको प्रशँसा सदा सर्वदा गरिरहोस्

सिद्ता र मानवताले भरिएको हजुरको मन

बुवा ! केही दिन सक्दिन हजुरलाई यही प्रेम हो मेरो धन् ।

हजुर दु:खित भएको हेर्न चाहाँदिन म

हजुर चिन्तित भएको देख्न सक्दिन म

म मेरो बुबालाई सँधै खुशी पार्नेछु

र उहाँको ईच्छालाई म पुरा गर्नेछु ।

Udek James Moktan

Submitted by: Udek James Moktan

Compare Cheap Fllights to Nepal